Şirket Profilimiz

Şirketimizin kurucuları olarak; Türkiye’nin en büyük Hidroelektrik santrallarında(Keban-Karakaya) mühendislik hizmeti ile başlayan ve Mesul Mühendislik, Santral Müdürlüğü, Daire Başkanlığı olarak devam eden iş hayatımız Kutsal Enerji’yi kurmakla taçlandırılmıştır.

4628 sayılı Elektrik piyasası kanunuyla birlikte, Ülkemizdeki elektrik sektöründe meydana gelen değişim ve gelişmeler sonucunda özel sektör kanalıyla inşa edilen ve Ülkemizin hizmetine giren hidrolik/termik santrallarla birlikte, zaman içerisinde Kamunun elindeki HES’ lerin ve TES’ lerin de özel sektör eliyle işletileceği bilinen bir gerçektir.