Servis ve Yedek Parça

HES’ lere ait önemli arızalar sonucu yapılacak onarımlarda gerek yurt içinden gerekse yurt dışı hamil-i mütehassıs firmadan her türlü yedek parça imalat veya ithalatı, transferi ve montajı firmamızın faaliyetlerindendir.Asgari seviyede yedek malzeme stoku ve kontrolünün bilgisayar ortamında hazırlanması şirketimizin hizmet anlayışının bir parçasıdır.